زهره کیانی فیض آبادی

درباره من

دکتر زهره کیانی فیض آبادی
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

...

  • آدرس گروه آموزشی مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331535584
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://zkiani.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1401/5/26)

استنادات

19

h-index

3

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385

کارشناسی مدیریت بیمه

دانشگاه تهران

1388

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی(بازاریابی)

دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه : اولویت بندی عوامل موثر بر برندسازی مقصد گردشگری و سنجش آنها در ایران

1397

دکترا مدیریت دولتی(تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)

دانشگاه تهران

عنوان رساله : طراحی مدل خط مشی گذاری گردشگری پزشکی در ایران

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران شهر شیراز
گردشگری شهری(2021)
9711729006, ^زهره کیانی فیض آبادی*, ^محمد نجارزاده
ارزیابی تقاضای گردشگری در مجموعه های تاریخی آسیب دیده (مورد مطالعه ارگ بم)
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
^لیلا وثوقی*, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9411729010
تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری مبتنی بر کیفیت ادراک شده خدمات ادراک شده
گردشگری و توسعه(2019)
^لیلا وثوقی*, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9111720043
عوامل موثّر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران(مورد مطالعه: شهرکاشان)
گردشگری شهری(2019)
^زهره کیانی فیض آبادی*
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه )
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2017)
9311729001, ^محمد نجارزاده*, ^زهره کیانی فیض آبادی
تاثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران (مطالعه موردی : گردشگران داخلی شهر اصفهان)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2016)
^زهره کیانی فیض آبادی*
تاثیر دیدگاه واسطه های گردشگری بر تصویر مقصد گردشگری؛ مورد مطالعه: دیدگاه واسطه های گردشگری بر تصویر کشور ترکیه
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^محمد نجارزاده, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9612729001*
مروری بر رابطه بین عملکرد راهنمای تور و رضایت گردشگران
اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران(2017-09-16)
9411729004, ^محمد نجارزاده*, ^زهره کیانی فیض آبادی
مروری بر نظریه های پایه گردشگری سلامت و پزشکی و شناخت تسهیل گران گردشگری پزشکی و ویژگی های آنان
کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی(2016-08-20)
فرامرز نیک سرشت, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9311729002
روش های ارزیابی ارزش ویژه برند جهت توسعه مقاصد گردشگری محلی
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
9311729001, ^محمد نجارزاده, ^زهره کیانی فیض آبادی
عوامل موثر بر تصمیم به اشتغال در گردشگری دانشجویان کارشناسی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیل و محیط زیست پایدار(2015-11-19)
^زهره کیانی فیض آبادی
پیاده سازی مشتری مداری در صنعت بیمه بر اساس ارزش مشتری. ارزش آفرینی اقتصادی، کارکردی، احساسی و نمادین
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات : چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^زهره کیانی فیض آبادی, هادی کیانی فیض آبادی
شناسایی الگوهای مشارکت گروههای ذینفع دربازاریابی وبرندسازی مقصد گردشگری
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا(2014-02-12)
^زهره کیانی فیض آبادی
بررسی رویکردمرجع قانونگذاراحتیاطی انگلیس درحمایت ازبیمه گذاران وثبات سیستم مالی
بیستمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی بیمه و توسعه(2013-12-04)
^زهره کیانی فیض آبادی, هادی کیانی فیض آبادی, هادی کیانی فیض آبادی
بررسي اثرات گردشگري فيلم بر روي تصوير ادراك شده و انگيزه سفر گردشگران. مطالعه موردي : آذربايجان شرقي
آزادوار مسعود(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه امكان سنجي معادن نمك سمنان در جذب گردشگر سلامت
افكن پور دهبرزوئي مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري (مورد مطالعه : شهرستان سوادكوه)
جعفري وحيده(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در حفاظت از اكوسيستم و تاثير آن بر اكوتوريسم و توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
كريمي مهري(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جهانيان بهنميري روح اله(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي كسب و كار پايدار تسهيل گران گردشگري پزشگي در خراسان رضوي
دلشاد خرم آبادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعامل ذهني و عملي با رويداد هاي گردشگري بر تغيير رفتار گردشگران
هاشمي نسيبه(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ويژگي هاي تقاضاي گردشگري در سايت هاي زلزله زده
نژاددهبكري اعظم(تاریخ دفاع: 1396/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت هاي توسعه گردشگري ?دهكده سبز? مبتني بر رويكرد بازاريابي (مطالعه موردي : روستاي دشت استان خراسان شمالي)
باقري فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تعهد سازماني بر كيفيت خدمات گردشگري
رجبي نگار(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تصوير مقصد و نقش آن در پيشنهاد مقصد با رويكرد ارتقاء تصوير مورد مطالعه : استان سيستان و بلو چستان
كيخا مهدي(تاریخ دفاع: 1397/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انتظارات گردشگر بر تمايلات رفتاري با ميانجيگري كيفيت ادارك شده خدمات مورد مطالعه موسسات خدمات جهانگردي
معرفي مونا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت روابط مشتري (crm) در توسعه گردشگري استان سمنان
نوري تازه كند الميرا(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اكوتوريسم بر توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي منطقه گردشگري زعفرانيه- سبزاوار
باغاني محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ديدگاه واسطه هاي گردشگري برتصوير مقصد گردشگري
اميرزاده نازنين(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازنمايي تجربه زيسته مشكلات مديريت منابع انساني بخش هتلداري از منظر كاركنان (مورد مطالعه: گروه هتلهاي ايرانگردي و جهانگردي)
شفائي مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تجربه گردشگري خلاق بر خاطرات، رضايت و نيات رفتاري گردشگران (مورد مطالعه : گردشگران شيراز)
نيك خواه فرناز(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرگذاري مهارت هاي ارتباطي و بايدها و نبايدهاي فرهنگي – اجتماعي جامعه ميزبان در جذب گردشگران (مورد مطالعه : شهر يزد)
طاهري اميرحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خوشايندي ادراك شده گردشگري خلاق بر رضايت، دلبستگي و وفاداري به مقصد (مطالعه موردي : گردشگران شهر يزد)
سلطاني نسب مريم(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ابعاد تجربه در گردشگري تجربه محور از ديدگاه گردشگران داخلي شهر تهران
موسوي سيدجليل ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدلسياستگذاري توسعه گردشگري استان سمنان
اكبري جامي مهشيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي قابليت هاي توسعه گردشگري مسير محور (مورد مطالعه استان اصفهان)
حسيني ياسه چاهي سيدحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش عشاير سنگسر در توسعه گردشگري شهرستان مهديشهر
كسائيان ازرم ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش گردشگري كشاورزي در توسعه گردشگري مناطق روستايي كالپوش
محمدي عبدالحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رضايت و استرس شغلي بر عملكرد شغلي كاركنان هتل
محسن احمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين توسعه گردشگري پزشكي و رفاه جامعه محلي
ترابي علي مرتضي ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اخلاق بازاريابي بر رضايت گردشگران (مورد مطالعه: هتل هاي شهر نجف)
عبدالامير ليث ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كيفيت و ارزش ادراك شده بر رضايتمندي و وفاداري گردشگران (مورد مطالعه: ميراث تاريخي در مشهد)
صديقي سميه ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازاريابي الكترونيكي در توسعه گردشگري (مورد مطالعه: شهر كربلا)
بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران
سیاستگذاری عمومی(2019)
رحمت الله قلی پور سوته, مجتبی امیری, حمید ضرغام بروجنی, ^زهره کیانی فیض آبادی*
واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری
گردشگری و توسعه(2019)
رحمت الله قلیپور سوته*, مجتبی امیری, حمیدضرغام بروجنی, ^زهره کیانی فیض آبادی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، ایران
zkiani@semnan.ac.ir
(+98)2331535584

فرم تماس